Dato
1875

I København etablerer Dansk Kvindesamfund en tegneskole for kvinner. De arbeider også for å få i gang en søndagsskole for arbeiderkvinner, og med å skaffe kvinner innpass innenfor nye sektorer innenfor samfunnslivet.

Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Hjordt-Vetlesen, I.-L. (1993). Modernitetens kvindelige tekst. Det moderne gjennembrud i Norden. Faderhuset: 1800-tallet. I.-L. Hjordt-Vetlesen and E. Andersen. København, Rosinante/Munksgaard. s. 354 og http://museum-psyk.dk/planche-web/plancher/pl11-indhold.htm og Lyhne, V. (1981). Eksperimentere som en gal : psykiatriens sidste krise : Brun, Andreasen, Schimmelmann og Amalie Skram contra professor Pontoppidan. Århus, Modtryk s. 8