Fra dato

Til dato

  • Henrik Ibsen og John Paulsen reiser sammen fra Syd-Tyrol til Munchen, hvor de ser hverandre mye; nesten daglig i Ibsens leilighet i Schønfeldsstrasse.

  • Carl Fredrik Hill er tilbake i Paris. Han lider av paranoide forestillinger, nekter å åpne sine brev, siden han mener å vite hva som står i dem.

    Venner oppsøker ham, men harn tar svært kjølig imot dem.

  • Den nationale Scene i Bergen åpner.

  • Georg Brandes sender et oppmuntrende og rosende brev til sin venn Harald Høffding i anledning en bok Høffding har utgitt. Men han kritiserer samtidig Høffdings noe tunge stil, og mener han på en måte må ha vært født gammel. De to har de siste årene hatt mye kontakt, særlg i forbindelse ed tidsskriftet Den 19de Aarhundre. Om noen år skal de komme til å debattere heftig offentlig om Nietzsche.

  • Friedrich Nietzsche er i Napoli og møter Richard Wagner for siste gang. Etter dette er det slutt mellom ham og ekteparet Wagner, som han har beundret så dypt. Wagners musikk har betydd svært mye for ham. Han har ment at denne musikken avspeiler tilværelsens indre, språkløse grunndrift. Fra Schopenhauers filosofi har han så hentet begrepet om viljen, som metafor for denne begrepsløse virkeligheten som ligger til grunn for alt som er.

  • Friedrich Nietzsche slår seg ned i Sorrento etter invitasjon fra Maldiwa von Meysenburg. Her blir han til 8. mai 1877.