Dato
28 mai 1880

Amalie skriver en lang, grundig og rosende anmeldelse av John Paulsens roman Margeritha i Dagbladet.

Hun forsvarer Paulsen mot kritikere, og benytter også sjansen til å rakke ned på Morgenbladets anmelder, som er kritisk til romanen.

Ingen opplyste mennesker legger vekt på anmeldelsene som står i Morgenbladet, mener hun.

Sted
Korrekturlest?
Ja
Kilde

Skram, A. and I. Engelstad (1987). Optimistisk læsemaade: Amalie Skrams litteraturkritikk. Oslo, Gyldendal. s 45

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015091506094