Dato
19 november 1880

Amalie har skrevet et teaterstykke i rasende fart, på en fire ukers tid. Hun tror selv det kanskje er nokså tendensiøst; det har blant annet prester med, og mye intimt personlig stoff.

Hun skriver til Ernst Sars for å be om råd i sakens anledning. Stykket er allerede refusert ved Christiania Theater, men Mallinske bokforlag er villig til å ta det i kommisjon, dersom hun sørger for utgivelsen selv. Hun bestemmer seg imidlertid for å la det ligge. Det er veldig vanskelig å skrive for scenen, selv om hun føler at hun alltid blir trukket mot den dramatiske formen.

Hovedpersonen i stykket, Nina, er en ung, fraskilt frue som står på spranget til å gifte seg med en forfatter hun alltid har beundret, og som har forelsket seg i henne. Men hun tror ikke lenger på kjærligheten, hennes forrige ekteskap har gjort henne kald. Og så venter hun for lenge, og forfatteren forelsker seg i hennes datter i stedet. Da må hun nøye seg med å være en god mor for sine barn. Og det blir jo ikke helt det samme.

Sted
Korrekturlest?
Ja
Kilde

Bjerkelund, R. (1989). Amalie Skram: dansk borger, norsk forfatter. [Oslo], Aschehoug.s. 63 http://www.nb.no/nbsok/nb/4a83de078290a4a5fcaded571fb58b81.nbdigital?lang=no#61

og

Skram, A.). Gjæld. Upublisert skuespill i fire akter. [Håndskrevet manuskript fordelt på 3 hefter].  (NKS 3823 4o, 2). Det kgl Bibliotek.

og

Losnedahl, K. G. (2015). Dramatikeren Amalie Skram. In Nina og Gjæld. To skuespill av Amalie Skram. Bergen: Alvheim & Eide akademisk forlag.