Image
Leis Schjelderup (selvportrett)
Dato
1881

Leis Schjelderup studerer denne vinteren ved Académie Julian i Paris. Dette private akademiet ble etablert i 1868, og har separate atelierer for kvinner og menn.

I et brev forteller hun at hun har deltatt i en konkurranse som blir avholdt hver måned mellom mennenes og kvinnenes atelierer. Leis' tegning av et hode er "det bedste av de Hoveder som var blevet descendu en bas for at vise", altså det beste av det som var tatt med i mennenes atelier til vurdering. Å få god omtale på slike interne konkurranser er oppmuntrende for studentene.

Et annet fortrinn ved Académie Julian er at skolen tilbyr aktmaling for kvinner. Det er nokså nytt at kvinner får adgang til å male akt, og hjemme i Norge er det enda ingen steder som tilbyr kvinnene dette. Å få trening ved å male akt setter også studentene i stand til å male figurmalerier.

Stilmessig blir elevene ved Académie Julian opplært i den akademiske tradisjonen, noe som innebære vektlegging av korrekt tegning og riktige proporsjoner. Portrettmaling er en viktig del av undervisningen. Studentene blir oppfordret til å bruke mye tid på å avbilde modellene nøyaktig, og får trening i å gjengi ansiktsuttrykk og gi en følelse av psykologisk dybde. Dette er egenskaper de senere kommer til å få bruk for til portrettbestillinger. Bestillinger kan hjelpe studentene i gang med en profesjonell karriere, og sikre dem en levevei.

Samtidig er elevene åpne for impulser fra kunstlivet ellers i Paris, og man kan ane en økende interesse for friluftsmaleriets lysere og friskere farger i mange av maleriene deres. Mange av elevene lar seg også blant annet inspirere av impresjonistene, som maler i en friere stil som er mer preget av naturobservasjon enn den akademiske tradisjonen.

Leis prøver seg på friere penselstrøk og friskere farger i noen arbeider fra denne perioden, men er ellers mer preget av den tradisjonelle, salongrealistiske tradisjonen.

Personer
Sted
Korrekturlest?
Ja
Kilde

Ørslien, L. R. (2004) Leis Schjelderup - Et kunstnerliv med Paris som inspirasjon.