Dato
29 oktober 1883

Amalie er i konflikt med sine venner i Kristiania. Hun har skapt furore i kretsen rundt Vilhelmine Ullmann, som hun har vært opptatt i. De møtes på torsdagskvelder for å diskutere tidens saker, men nå er en av de andre i kretsen, fru Vibe oppbrakt over at Amalie har drevet med sladder. Antakelig er det kommet for en dag at hun fortalt noe privat om fru Vibe videre til sin venn Frits Thaulow, og fru Vibe nekter nå å vise seg i kretsen så lenge Amalie er der. I dag skriver Amalie til fru Ullmann og unnskylder seg. Hun er så lei seg for at hun har skapt splid blant vennene, hun setter fru Ullmann svært høyt, og vil nødig såre henne. Hun erklærer at hun frivilig trekker seg ut av kretsen for å hindre ny splid, men håper også at hun får lov til å komme på besøk til fru Ullmann på egenhånd en av de andre dagene i uken. Nå kommer hun ellers til å bli borte fra Kristiania en stund, hun skal til København sammen med sin bror, skriver hun. Det er sant at hun skal til København, men ikke at hun skal reise sammen med Ludvig. Hun skal reise alene. Og hun skal besøke Erik.

Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Amalie Miiller til Vilhelmine Ullmann Kristiania 29-10-83, gjengitt i Garton, J., Ed. (2005). Amalie Skram. Brevveksling med andre nordiske forfattere. København, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. http://www.nb.no/nbsok/nb/f2220baf55447a4a1cd7ec93c72eb498.nbdigital?lang=no