Dato
1884

På Berlin-konferansen deler de europeiske stormaktene Afrika mellom seg på kartet og underlegger seg kontinentet, bortsett fra Etiopia, som kolonier. Ingen afrikanske land er til stede på konferansen.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Nielsen, M.-B. O. (2011). Norvegr: Norges historie Bind III, 1840-1914. Oslo, Aschehoug. s 1-2