Fra dato

Til dato

 • Edvard Munch maler maleriet Morgen. Det viser en ung kvinne som sitter på sengekanten i et rom med koboltblå vegger.

  Det er tidlig om morgenen, lyset faller blendende inn i rommet på Madam Reifs pensjonat på Modum. Modellen er den seksten år gamle tjenestejenta Thora Emilie Dahlen.

 • Søren Krøyer deltar på en sommerutstilling i London.Så drar han til København og deltar på Charlottenborg-utstillingen med bl.a.bildet "Fiskere på Skagen Strand, sildig Sommeraften".

 • Søren Krøyer deltar på en sommerutstilling i London.Så drar han til København og deltar på Charlottenborg-utstillingen med bl.a.bildet "Fiskere på Skagen Strand, sildig Sommeraften". Etter dette til Skagen, der han får bo i det såkalte Havehuset hos Brøndum (nå i hagen til Skagens museum). Han får også innredet et atelier i korntørkings- og vaskehuset. I tillegg til å male en rekke bilder, får han også tid til å modellere en rekke byster av Anna og Michael Ancher.

 • Henrik Ibsen reiser til Gossensass, der han arbeider på Vildanden, som han påbegynte i april, men som han har tenkt på helt siden vinteren 1882-83. Han er urolig for hvordan mottakelsen vil bli av et så intimt og personlig stykke under de rådende poltiske omstendigheter i Norge, der man kun er opptatt av debatten om parlamentarismen.

 • Alexander Kiellands venninne Lisa på Orre gifter seg med naoboen Tore Tønnesson Aarre.

 • I Danmark øker den politiske spenningen. København har lenge vært udelt nasjonalliberalt, men er nå delt. Det blir dannet liberale velgerforeninger. I dag er det grunnlovsdag, og opposisjonen masjerer i samlet flokk fra bak Tivoli ut til Vesterbro. Men folk ler av dem fra vinduene, og musikken spiller, idiotisk nok, sangen "Da jeg i vuggen lå, og var så stor som så". Men det blir en bra fest likevel, med rundt 10 000 fremmøtte, og Hørup, Bojsen og Hostrup som talere. Harald Høffding er med som dirigent og formann for Fredriksberg liberale velgerforening.

 • John Paulsen ser Amalie Skram i teatret i København

 • Sigmund Freud skriver på en artikkel om kokainens store muligheter til et medisinsk tidsskrift. Hans kollega venn og mesen Joseph Breuer er svært skeptisk til at han skal fortelle noe som helst om eksperimentet han har gjort med sin venn Fleischl, skriver Freud til sin forlovede Martha. Men han tar ikke hensyn til vennens råd. Det er svært viktig for ham å gjøre en stor vitenskapelig oppdagelse nå. Han trenger både æren og muligheten for økte inntekter.

 • Sigmund Freud sender sin aritkkel om kokain til et legetidsskrift.

 • Bjørnstjerne Bjørnson skriver til Amalie Skram at han ikke har lest og ikke vil lese John Paulsens Moderne Damer, som har Amalie som modell for den kvinnelige hovedperosnen, som er fremstilt som en manipulator av menn, og som Amalie har gått fra konseptene på grunn av. Bjørnson råder henne til å være snil lmot Paulsen, som nå er dypt ulykkelig og redd og i ferd med å gå i hundenepå grunn av denne saken.

 • Parlamentarismen innføres i Norge. Det innebærer at prinsippet om at ingen regjering skal kunne sitte uten tillit i nasjonalforsamlingen, blir gjeldende.

  Tre ganger har Stortinget vtidligere edtatt den nødvendige grunnlovsendringen, i 1872, 1879 og 1880. Hver gang har kong Oscar II nedlagt veto.

  Stortinget vedtar likevel at vedtaket skal kunngjøres som gjeldene lov. Dette reiser et annet viktig spørsmål: Skal Kongen ha absolutt veto i grunnlovssaker? Skal det være det nødvendig med tilslutning fra både Konge og Storting i spørsmål om endringer i grunnloven?

 • Norsk kvinnesaksforening stiftes i Kristiania i slutten av måneden. Rundt 60 kvinner og menn samles på søstrene Larsens pensjonat i Kristian Augusts gate 6. Det er bare få dager sinde Sverdrups Venstre-regjering har tiltrådt. Fra nå av kommer kvinnesak og Vestreparti komme til å bli betraktet som samme sak i mange år fremover, men det vil gå mange år før kvinners frigjøring og parlamentarismens prinsipp vinner allmenn forståelse og aksept i befolkninge og i det politiske systemet.