Image
Henrik Ibsen ca 1880
Dato
juni 1884

Henrik Ibsen reiser til Gossensass, der han arbeider på Vildanden, som han påbegynte i april, men som han har tenkt på helt siden vinteren 1882-83. Han er urolig for hvordan mottakelsen vil bli av et så intimt og personlig stykke under de rådende poltiske omstendigheter i Norge, der man kun er opptatt av debatten om parlamentarismen.

I Gossensass treffer han en 13 år gammel jente, Martha Kopf (født 1870), datter av billedhuggeren Joseph von Kopf, som er bosatt i Roma. Ibsen skriver i et brev til sønnen Sigurd Ibsen: «Den tyske billedhugger, professor Kopf fra Rom har med sig en 13-årig datter, som er den ypperligste model for Hedvig i mit stykke, jeg kan ønske mig; hun er smuk, har et alvorligt ansikt og væsen og er litt gefräsig [grådig]»

Korrekturlest?
Nei
Kilde

de Figueiredo, I. (2007). Henrik Ibsen. Masken. Oslo: Aschehoug. s. 528