Fra dato

Til dato

  • Knut Hamsun taler ved venstrekvinnenes basar i Minneapolis. Basarene er viktige sosiale hendelser, her foregår det mange kulturelle aktiviteter.

    Kristoffer Janson er ansvarlig for å stadig finne på nye begivenheter som kan trekke folk og skaffe intekter, og Knut er en populær mann.

    Kristoffer skriver små komedier og scener, og skaper levende tablåer, og finner på uskyldige skøyerstreker. De levende tablåene gjør særlig lykke.