Dato
november 1885

Tolstojs Krig og fred utkommer på dansk i Edvard Brandes' oversettelse.

Personer
Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Gauguin, P. (1955). Gauguin. Oslo, Gyldendal og http://www.nb.no/nbsok/nb/aae9dc573c97f39ce541e6bfd7fc6c6b.nbdigital?lang=no#137