Image
Gerhard Armauer Hansen, 1895
Dato
1887

Gerhard Armauer Hansen, en av Amalie Skrams bekjente fra gammelt av, som nå er 46 år gammel, skriver en artikkel om hypnose i tidsskriftet Naturen. Hypnose er et mye omdiskutert fenomen for tiden. Armauer Hansen har vokst opp i en stor søskenflokk i Dreggen i Sandviken i Bergen, og er bror av Amalies lege i Bergen.

Han skriver: «I det hele er hypnotismen et af tidens interessanteste fænomener baade ved den adgang, den giver til at studere den menneskelige psykologi efter den methode, der ved alle undersøgelser alene er istand at føre til sikre resultater, nemlig den eksperimentelle, og ved den udsigt, den aabner for behandlingen af mange nervøse tilstande, ja endog for forbedringen af mange perverse og skadelige tilbøieligheder og lyster».

Armauer Hansen understreker samme sted at det er mange «besynderlige ting» som skjer under den hypnotiske tilstanden, men at dette ikke har noe «overnaturlig» ved seg. Han skriver også at «alvorlige forskere» i den senere tid har funnet ut at det å lese med bind for øynene, eller å oppfatte hypnotisørens tanker, kun er basert på bedrag.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Mehren, T. M. (2006). Den okkulte Bjørnson. Oslo, Universitetsforlaget. 23(2006)nr. 1: S. [30]-45 s. 35

og

Gerhard Armauer Hansen. Illustrasjon til Sykepleiens verdenshistorie samlet av Ingrid Wyller. Norsk teknisk museum. Digitalt museum

https://digitaltmuseum.no/011014259766/dr-armauer-hansen/media?slide=0&i=1&aq=text%3A%22armauer%22%2C%22hansen%22