Fra dato

Til dato

  • Otto Hitler, Adolf Hitlers storebror, blir født og dør som spedbarn. Det er ennå over et år til Adolf skal bli født.

  • Christian Krogh holder sin forsvarstale for boken han har skrevet om den prostituerte Albertine og hennes triste skjebne i Høiesteret i Kristiania. Boken har vakt anstøt for sine usedelige skildringer.

  • Frits Thaulow skriver i et brev til Bjørnstjerne Bjørnson at han irriterer seg over måten svigerinnen Milly Thaulow, som han mener er kjent som en stor flørt, oppfører seg på.

    Hennes kurtiseringer og kokettering bringer splid og uhygge, mener han. Han tror ikke hun har vært direkte utro mot broren hans, Carl, men saken er at hun gjennom sin oppdragelse og på grunn av morens eksempel har andre moralske begreper enn Frits og hans krets, mener han. Millys moral begynner et trappetrinn lavere enn deres, skriver han.

  • Henrik og Suzannah Ibsen besøker Göteborg. Herfra reiser de videre til Stockholm og København. Laura Kieler, som har stått modell for Nora i Et dukkehjem, og har betalt en høy pris for det, skriver dette om Ibsen i samlingen Silhoueter, som utkommer i år: «En ensom mand! Han kalder sig selv således, og andre kalder ham således. En mand, der flytter milepælene længere og længere ud og står på vagt, spejdende efter solens opgang.Så snart han bliver indhentet, viger han sky tilbage og kæmper sig længer ud på vidderne over 'stenrøse og urder'.

  • Amalie og Erik Skram følger fra sin godt informerte utkikkspost i København ivrig med på utvklingen i Albertine-saken i Kristiania, og på alt sladderet rundt den lille gruppen som kan kalles Kristiania-bohemen. Albertine-saken handler om beslagleggelsen av Christian Krohgs roman om sypiken i Kristiania som ender som prostituert på grunn av en politimann som forfører henne og forgriper seg på henne.

  • Kitty Kielland skriver et nytt innlegg i den norske sedelighetsdebatten, denne gangen i Dagbladet. Hun mener at Strindberg, som oppfattes i de fleste kretser som kvinnefiendtlig, trass i alle overdrivelser har både kraft og liv. Han tror i det minst på at kvinnene er en makt. De ytterliggående meningene hans frisker opp, mener hun. Man lærer av det. Kitty er en av de få ugifte kvinnene i Norge som har kastet seg ut i denne diskusjonen om menn, kvinner og seksualitet

  • Amalie Skram mottar en temmelig drepende kritikk for Sjur Gabriel i Berlingske Tidende. Romanen inngir ikke leseren noen som helst sympati med personene, skriver anmelderen. Mottakelsen i norske aviser er omtrent den samme. Noen mener nok at det fins et visst talent i romanen, men det er fotografisk, ikke kunstnerisk. Amalie tar alltid negativ kritikk svært tungt, selv om hun forsøker å holde hodet høyt, og får varm støtte av Erik Skram.

  • Ragna Nielsens eksmann Ludvig Nielsen har det ikke godt. Han er jurist, men har ikke fått noen stilling sørpå, slik han hadde håpet. Etter mye frem og tilbake har han imidlertid nå fått fogdembetet i Lofoten og Vesterålen. Han skal ikke komme til å gifte seg igjen etter skilsmissen fra Ragna. Han har store nerveproblemer og verkende minner. Ragna mener problemene hans bunner i barndomserfaringer. Til sin fetter skriver han i et brev at han ønsker å søke avskjed fra stillingen sin.