Dato
18 oktober 1887

Kitty Kielland skriver et nytt innlegg i den norske sedelighetsdebatten, denne gangen i Dagbladet. Hun mener at Strindberg, som oppfattes i de fleste kretser som kvinnefiendtlig, trass i alle overdrivelser har både kraft og liv. Han tror i det minst på at kvinnene er en makt. De ytterliggående meningene hans frisker opp, mener hun. Man lærer av det. Kitty er en av de få ugifte kvinnene i Norge som har kastet seg ut i denne diskusjonen om menn, kvinner og seksualitet

Personer
Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Lorenz, A. (2014). Fra de frimodiges leir : Ragna Nielsen, født Ullmann : skolearkitekt og kvinnereformator. Oslo, Aschehoug s. 194