Dato
1889

Det teosofiske samfunnets svenske losje dannes i Viktor Rydbergs hjem i Stockholm. Hilma af Klint er med. Man leser Rydbergs roman Singoalla, som inneholder tanker som deles av teosofien.

Korrekturlest?
Nei
Kilde

Klint, H. a., et al. (2013). Hilma af Klint: abstrakt pionjär. Stockholm, Moderna museet.s.278