Fra dato

Til dato

  • Amalie reiser vekk fra familien for å skrive. Amalie og Erik flytter fra Kroghsgade til Østersøgade 102 i København.

    Amalies to sønner Ludvig og Jacob bor hos dem. Amalie arbeider fremdeles på S.G. Myhre. Romanen har blitt lang; 22 ark. Men arbeidet går tungt og har stått i stampe, for hun har vært syk; magebetennelse. Hun må ha ro for å skrive boken ferdig, og flytter til Tårbæk, ved kysten litt nord for København, for å bo hos Eriks venner Octavius og Ida Hansen. Her bor hun i to uker, og skriver godt, til tross for mageproblemer og svimmelhet.

  • Vincent van Gogh er ute av en ny krise og besøker broren Theo og hans familie i Paris. Dertter slår han seg ned i Auvers-sur-Oise utenfor Paris; først i gjestgiveriet Saint-Aubin, deretter i kafeen til ekteparet Ravoux.

    Theo har oppsøkt Auvers fordi doktor Gachet bor her. Legen er selv hobbymaler og en venn av impresjonistene. Han tar seg av Vincent, og de to blir venner. Doktoren er en melankolsk og kunstnerisk engasjert mann.

  • Knut Hamsun sender sin roman Sult til Kristofer Janson i Amerika. Han legger ved et advarende brev: Dette er ikke en roman som handler om giftemål og landturer og ball hos grosseren. Han har spilt på bare en streng -- men forsøkt å få så mange toner som mulig ut av den strengen, skriver han. Han skriver også et brev til Georg Brandes, som har kommentert om Sult at han finner den monoton. Fortørnet skriver Hamsun at Sult ikke må betraktes som en roman. Det er nok av dem som skriver romaner når de skal skrive om sult. Selv mener han at det er mangelen på det romanaktige som er bokens styrke.

  • Vilhelmine Ullmann holder talen ved faneinnvielsen til Fyrstikkpakkernes Fagforening i Kristiania. På fanen står det: «Ogsaa for kvinder ret!». Dette er den første fagforeningen for kvinner i Norge, og i morgen skal fanen bæres i 17. mai-toget. Norsk kvinnesaksforening får kritikk for at de har støttet fyrstikkarbeidernes streik uten å ha holdt møte om saken i forkant. Men den kritikken er formann Ragna Nielsen uenig i. Det var ikke tid til slikt. Det er foreningens oppgave å bidra kvinner med råd og dåd, påpeker hun. Dette var et eksempel på dåd.

  • Sigmund Freuds pasient Mathilde Schleichner skrives ut fra klinikken der hun har vært innlagt siden oktober. Men hun er ikke helbredet. Freud har brukt suggesjoner under hypnose i behandlingen av henne, men mens hun har vært innlagt, har han gått over til det han kaller den katharsiske metoden, der pasienten snakker seg gjennom sine traumatiske erfaringer i bevisst tilstand i stedet for under hypnose. Han har i alle fall aldri vært særlig god til å hypnotisere.