Fra dato

Til dato

  • Frits Thaulow er i Kristiania denne måneden. Hans bror Herman er død. Frits har vært på en reise i Seljord i Telemark i janaur og februar.

  • Knut Hamsun er i København og arbeider med å ferdigstille Sult. Han skriver til Erik Skram at han vurderer å ha med noe Skram har skrevet, som motto på boken. De ordene har nemlig hugget tak i ham. Men han er i ikke i form for å gå i teatret.

  • Knut Hamsun skriver et såret og indignert brev til Georg Brandes, som har lest hans roman Sult, i hvert fall utdrag av den, og finner den monoton. Hamsun protesterer: Den er slett ikke monoton! Dessuten er den heller ikke noen roman. Han har nettopp bestrebet seg å på å ikke skrive en roman. Han trygler Brandes om å lese gjennom det hele i sammenheng.

  • I Fargo, hvor Amalies far Mons bor, blir North Dakota State University grunnlagt.

  • Bjørnstjerne Bjørnson føler seg ensom og forlatt av venner, og skriver et kjærlig brev til vennen Frits Thaulow der han ber om unnskyldning for at han har vært så brysk.

  • Edvard Munch sitter i Paris og skriver utkast søknad til den norske stat om kunstnerstipend. I vinter har han arbeidet på Bonnats atelier i Paris, skriver han. På samme papir skriver han et minne fra kjærlighetsaffæren med Milly Thaulow.

  • Frits Thaulow skriver brev til Alexander Kielland og takker for et fuktig samvær. Nå må han holde seg unna det flytende en tid. Men de har hatt det herlig sammen.