Image
Waaler, C. (1892). Isabella (Lolly) Alver, født Vibe, og datteren Inger Wenche. Kongsberg.
Dato
september 1892

Ludvig Alvers kone Lolly (Isabella) og deres datter Inger Wenche blir fotografert i Gudbrandsdalen. Inger Wenche er fire måneder gammel, lolly er 22 og et halvt.

Personer
Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Waaler, C. (1892). Isabella (Lolly) Alver, født Vibe, og datteren Inger Wenche. Kongsberg.

Fotografiet er i familiens eie. Takk til Nils Vibe for utlån og opplysninger.