Dato
1893

Ludvig Alvers oversettelse av F.W.Farrars Apostelen Johannes og Antikristen utkommer i Kristiania.

Personer
Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

http://www.nb.no/utlevering/contentview.jsf?urn=URN:NBN:no-nb_digibok_2009021603012#&struct=DIV2