Fra dato

Til dato

 • Kristofer Janson kommer hjem fra Amerika og starter en unitarkirke i Kristiania som blir kalt Broderskabets Kirke. Det skal ikke komme til å bli noen suksess, men han ser likevel på sitt teologiske virke som sin viktigste innsats, og det som vil sette spor når det andre han har skrevet har forsvunnet. Han mener at bibelkritikken vil komme til å velte ortodoksien, og han kjemper for kvinnelige prester i en tid da neppe noen norske prester kan tenke seg andre enn menn i prestekjole.

 • Marie Curie (Marie Sklodowska) blir tildelt graden Licence ès sciences som den beste i sitt kull på Sorbonne. Året etter blir hun Licence ès mathématiques som nummer to i kullet. Etter at hun er ferdig med eksamenene drar hun tilbake til Polen for å slå seg ned der. Men hun har truffet den 8 år eldre, vel etablerte fysikeren Pierre Curie, og han overtaler henne til å komme tilbake til Paris

 • Ludvig Müller, Amalies yngste sønn, blir medinnehaver av firmaet Halvorsen & Müller i Bergen. Her skal han komme til bli frem til 1897.

 • Ludvig Alvers oversettelse av F.W.Farrars Apostelen Johannes og Antikristen utkommer i Kristiania.

 • Marie Curie (Marie Sklodowska) blir tildelt graden Licence ès sciences som den beste i sitt kull på Sorbonne. Året etter blir hun Licence ès mathématiques som nummer to i kullet. Etter at hun er ferdig med eksamenene drar hun tilbake til Polen for å slå seg ned der. Men hun har truffet den 8 år eldre, vel etablerte fysikeren Pierre Curie, og han overtaler henne til å komme tilbake til Paris

 • Oscar Wilde lever et farlig og utesvevende liv i Londons underverden med sin elsker Alfred Douglas, kalt Bosie. Bosie er en rik ung mann, og Wilde har økonomi til å dyrke alle hans innfall. Han omgås også gutteprostituerte.

 • Oda Krohg innleder et forhold til Gunnar Heiberg.

 • New Zealand innfører, som første land i verden, stemmerett for kvinner.

 • Johan Roede organiserer en kunstutstilling med Gauguin og Van Gogh i København

 • Knud Pontoppidan utgir flere psykiatriske foredrag frem til 1895, og fremstår som Danmarks førende psykiatiske autoritet.

 • Amalie Skram er i Bergen og oppsøker sin tante Ingeborg Olsen Alver, som er kjent som "klok kone" i byen, og som dessuten driver et pensjonat. Men Amalie blir avvist på grunn av de uanstendige bøkene hun skriver. Tanten vil ikke ha slikt innenfor sine dører.

 • Amalie utgir sitt skuespill Agnete under fullt forfatternavn. Dette er første gang hun legger handlingen til noe hun skriver handlingen til København.

 • Camille Claudel blir medlem av Société Nationale des Beaux-Arts. I stadig større grad finner hun frem til sin egen, ikke-allegoriske stil. Hun lager også scener fra hverdagslivet.

 • Christian Krohg er dette året sammen med Oda i København i januar og februar. I Berlin februar til april, København igjen i juni og juli, Rügen juli til oktober, så igjen København fra oktober.

  Han er medarbeider i Politiken. Han er en god skribent.

  I Berlin maler han i løpet av vinteren på sit atelier et portrett av August Strindberg. Strindberg sitter modell fra ti til halv ett på formiddagen, og skriver begeistret til sin forlovede Frida Uhl om portrettet, som han tror vil bli grandiost.

 • Edvard Munch har sin første separatutstilling i København hos kunsthandleren Valdemar Kleis. Utstillingen er organisert av Johan Roede.

  Utstillingen laget skandale i Berlin i fjor, men her i København får den enkelte positive anmeldelser.

  Munch får mange kontakter i det danske litterære miljøet i forbindelse med utstillingen. Han holder ellers til i Berlin for tiden, hvor han er del av miljøet rundt kneipen Zum Schwarzen Ferkel. Her møter han Holger Drachmann, August Strindberg, Dagny Juel, Stanislaw Przysbyzewki, Julius Meier-Graefe og andre kunstnere og intellektuelle.

 • Arne Garborg er svært interessert i fenomenet spiritisme, som er et stort og omdiskutert tema for tiden. Over tre artikler i Samtiden, som redigeres av Gerhard Gran, diskuterer han de observasjonene han selv har gjort i ulike spiritistiske seanser, og en underlig og detaljert historie som er blitt ham fortalt av en bekjent. Denne personen har opplevd at han er blitt kontaktet av en ånd som kaller seg Worm, og som har fått ham til å skrive automatskrift.

 • Hans Jægers Syk Kjærlihed utkommer i Paris.Dette er første bind av det som etter hvert skal bli triologien om kjærlighetsdramaet mellom Jæger, Krohg og Oda Engelhardt, som etter hvert skal bli Oda Krohg.Romanen følger disse menneskene, deres lidelser, deres håp om forsoning, deres patetiske selvmordsforsøk dag for dag, handlingen starter 5. november 1887 i Munkedamsveien i Kristiania, hvor Jæger selv er i ferd med å forberede sin tale i Høyesterett. Planen er å flykte til Paris når dommen er falt. Men det eneste han klarer å tenke på, er i grunnen Oda.

 • Hurtigruten Trondheim-Hammerfest begynner å gå i fast rute.

 • Ragna Nielsen holder foredrag i Norsk kvinnesaksforening om Ibsens Byggmester Solness. Dette liker Bjørnson dårlig. Han skriver til henne og advarer: Hilde i stykket er en prostituert, en bohemfantasi. Han kan ikke tilgi Ragna for dette. Reaksjonen hans forvirrer og irriterer Ragna. Hun oppsøker Ibsen i Kristiania for å diskutere sitt syn på Hilde wangel med ham. Hun får dikterens varme tilslutning til sitt syn.

 • Søren Krøyers mor dør i København, 68 år gammel. Søren deltar i utstillinger i Stockholm, København og Gent. Han sender også bilder til en ny vetrdensutstilling i Chicago. I januar er han og Marie tilbake i Skagen. Om sommeren maler han "Sommeraften på Skagen Sønderstrand" med Anna Ancher og Marie. Mot slutten av året reiser ekteparet tilbake til København.

 • Alexander Kielland skriver en artikkel om Lars Hertervig i Dagbladet, hvor han tolker Hertervigs motiv treet som maleren selv.

 • I Kristiania rystes byen i en kriminalsak som skal komme til å få navne Abelone-saken. I bydelen Vaterland, som ennå er sentrum for bondehandelen i byen, med skjenkesteder, prostitusjon og bondefangeri, skyter og dreper en velstående og respektert bonde innehaveren av et serveringssted i det som kalles Abelonegården. Han blir imidlertid frikjent når retten godtar hans påstand om selvforsvar.

 • Paul Gauguin blir fotografert på atelieret til sin tjeskkiske kunstnervenn Alphonse Mucha sammen med sin javanesiske elskerinne Annah. Vennene poserer i pussige kostymer på bildet; Annah er utkledt som en ærbar nonne med stor, hvit hodepryd og hendene ærbart i kryss over brystet, mens Paul er iført svart dress, hvit skjorte og en damehatt med store blomster på hodet. Han er glattbarbert, og med en stor, svart bart. Vennene poserer alvorlig og teatralt for fotografen.

 • I Chicago er det verdensutstilling. Det fins en norsk maleriavdeling på den store utstillingen. Den fører ikke til noe særlig salg, men men norskamerikanerne tar initivativet til en maleriutstilling med motivet "Leiv Eriksson". Den vinner Christian Krohg.

 • Sigmund Freud og Joseph Breuer utgir en artikkel i et legetidsskrift som tar for seg de psykiske årsakene til hysteriske symptomer. De to legene er i intenst arbeid med dette emnet, og arbeidet skal komme til uttrykk i boken Studier i hysteri, som vil utkomme om et par år, og siden bli regnet som selve grunnlaget for psykoanalysen som fagtradisjon.

 • Dagny Juel, som nå er 26  år gammel, og de tre søstrene hennes, Astrid, Gudrun og Ragnhild, lar seg denne sommeren fotografere på Kongsvinger festning, hvor de har vokst opp. Alle de fire søstrene er vakre, og de likner på hverandre; høye panner, fine kinnben, og farens tunge øyelokk. Alle er kledt i hvite kjoler.

 • Dette året maler Edvard Munch et stort portrett av sin venninne Dagny. Det heter Fru Przybyszewska. På bildet stiger hun frem som fra en gjennomsiktig blå tåke.

  Dagny er vever og kledt i svart, puffermene får henne til å se ut som om hun har flaggermusvinger. Uttrykket er åpent, det virker inviterende, men også nesten trist. Blikket hennes er sløret.

  Av portrettet får man inntrykk av at Dagny er både ånd og kropp samtidig, både engel og demon, både i ekstase og i sorg. Som om hun tilhører både denne verden og dødens verden.

  Maleriet er stort: 150 x 100 cm.

 • Stanislaw Przbyszewski publiserer sin første roman, den satanistiske Totenmesse (messe over de døde). Han skal siden komme til å skrive en rekke romaner, dikt og skuespill som er inspirert av hans elskede Dagny Juel. Han gir Dagny tilnavnet Ducha. "Duch" er det polske ordet for sjel.

 • Christian Krohg og hans familie bryter opp fra Kristiania med kurs for Berlin. På grunn av is i Østersjøen må de imidlertid vente i flere uker i København før de kommer seg videre. Christian maler et portrett av barna Per og Nana som vekker oppsikt med sine norske pelser og luer.

 • Oda Krohgs far, regjeringsadvokat Lasson, er dødssyk og vil tilbringe sitt siste år i Paris. Han har lengtet etter denne byen, men aldri besøkt den før nå. I byen er også Kitty Kielland på besøk fra sitt Kristiania-liv. Lasson har alltid beundret Kittys kunst, og nå inviterer han henne til en fest han har arrangert til ære for henne på en restaurant i Palais Royal. Det serveres champagne, og regjeringsadvokaten holder tale for henne og overrekker henne ærbødig en bukett roser. Kitty er glad som en ung pike.

 • August Strindberg maler bildet Svartsjukans natt i Berlin. Han gir det som gave til sin forlovede Frida Uhl. På baksiden forklarer han hva bildet viser: Havet nederst til høyre er en klippe, det øverst til venstre er en redningsbøye. Han skriver også at dette symboliserer sjalusiens natt, og kaller seg Symbolisten August Strindberg. For ham betyr dette at bildet har en dobbelt bunn; en som alle kan få øye på, og en som er for de få, innviede. Munch anser seg ikke som symbolist på denne måten. Han mål er å oppnå det universelles nerve i kunsten, det som alle kan få øye på.

 • Gustav Vigeland tilbringer fem måneder i Paris. Han går ikke på noe akademi, men leier atelier, besøker utstillinger og studerer verdenskunsten i de store samlingene. Viktigst blir møtet med Auguste Rodins kunst. Hans erotiske grupper påvirker Vigeland til å ta opp en ny motivkrets, og det store relieffet Porte d'Enfer gir inspirasjon til hans eget relieff Helvede, en pessimistisk visjon av menneskelivet, som også bygger på Dante og inntrykkene fra barndommens religiøse miljø. Dette kommer til å være hovedverket på hans første separatutstilling kommende år.

 • Den britiske journalisten, filosofen og anarkisten William Godwin utgir boken Enquiry Concering Polticial Justice i USA. Her krever han at staten må avskaffes ut fra logikken om at all øvrighet er tyranni.

 • Auguste Rodin og hans samboer Rose Beuret flytter ut av det gamle huset i rue des Augustines til en eiendom utenfor Paris. Roses helse er ikke god, og det er bedre for henne å bo på landet. De slår seg ned i Bellevue nær Sèvres, hvor det fins båter som kan bringe ham til Paris og atelierene der. Forholdet til Camille Claudel er nå over. Rodin er 53, Camille 29. Rose er 48.

 • Paul Gauguin er på Tahiti og lager en liten utklippsbok for sin datter Aline. Den er full av utklipp, personlige refleksjoner, skisser og små trykk. Aline kommer aldri til å motta boken. Hun skal komme til å dø om fire år.

 • Edvard Munch, som er blitt 30 år gammel, kjøper for 800 kroner  et hus med hage og egen strandlinje med mange rullestein i Åsgårdstrand.

  I hagen finner han en stor avling agurker som han høster og sender til familien.

  Det er her i dette huset han skal han komme til å male i ti somre fremover.

 • Edvard Munch reiser rundt til ulike tyske utstillingslokaler og monterer sin nå skandaleomsuste malerier på stadig nye måter.

  Slik oppdager han at det oppstår nye effekter når bildene monteres sammen på ulikt vis, og at bildene hører sammen på måter han ikke har sett før. Det er som om en enkelt tone plustelig klinger fra dem alle, som om de ressonerer til den samme grunntonen.

  Munch utvikler et slags hat til gullrammer; levende bilder skal ikke stenges inn i forgylte bur, de skal tvert imot gli over i hverandre, for de er alle deler av det samme, mener han.

 • Henrik Ibsen skriver til Hildur Andersen og lurer på hvor hun er, hva hun gjør. Er hun på vei hjem fra Leipzig? Han kaller henne sin ville skogsfugl, og lengter voldsomt etter å bli hentet ned fra drømmenes høyder av henne. Han vil ned på jorden igjen og gjøre det som han sa mange, mange ganger. Dessuten lurer han på om hun har lyst til å treffe Brahms, som jo kan være en nyttig kontakt for henne.

 • Ragna Nielsen skriver til sin venn Jonas Lie. Hun er bekymret for sin gode venninne Erika Nissen, som er Lies kusine, og dessuten hans kone Thomasines søster, og hennes forhold til Bjørnstjerne Bjørnson. Erika har arbeidet som sanglærer på Ragnas skole siden 1891.

 • August Strindbergs Frøken Julie har premiere i det lille teaterlokalet Theatre LIbres ved Place Pigalle i Paris. Selv er han for nervøs for å være til stede. Dessuten har han forelsket seg igjen: han har truffet den 20-årige østeriske Frida Uhl på en litterær aften i Berlin. Siri og han har gått hver sin vei etter en tung skillsmisseprosess der det også har vært snakk om æreskrenkning og ovegrep. Det er Marie David som har levert inn siktelsen. Allerede i mai skal han komme til å gifte seg med Frida på øya Helgoland i Nordsjøen.

 • Henrik Ibsens Byggmester Solness har premiere på Lessingtheater i Berlin.

 • Camilla Collett hedres med 80 års-jubileum av Norsk kvinnesaksforening i Kristiania, med formann Ragna Nielsen i spissen. Ragna holder festtalen.

  Hovedpersonen er søt og inntakende, festsalen i Studentersamfundet er pyntet, og der står Ibsen og venter på henne. Da stanser Camilla  opp og synger med skjelmsk patos: «Er det mig, eller er det ikke mig?» Så løfter hun grasiøst skjørtet som en dansende hyrdinne og tar piruetter bortover mot døren, før sin store entré.

 • Knut Hamsun har sittet innefrosset i isen på Samsø i flere uker, så han får kun sjelden post eller nyheter fra utenverden. Han har fått ferdig sin nye roman Redaktør Lynge, og han grunner på hvordan han skal få manuskriptet avgårde til sin forlegger Philippsen i København under de vanskelige forholdene for postgangen.

  Han spør også etter nytt om Dagny Juell, som visstnok skal ha vært henrykt over en hilsen fra ham. Han tviler litt på om det er ham selv hun har vært så begeistret for å høre fra.

 • Ragna Nielsen skriver et notat om møtet med Ibsen, der hun leste sitt foredrag om Hilde Wangel i Byggmester Solnes for ham. Hun skriver om hvordan Ibsen blir svært sint når han hører at Bjørnson har advart henne mot å holde foredraget, og at han har kalt Hilde en haremskvinne. Deretter sier han at Bjørnson overhodet ikke kan lese, og andre ting som Ragna ikke vil repetere til noe menneske, selv ikke her i notatene. Hun har fått bekreftet det hun i grunnen visste fra før; at Ibsen og Bjørnson er så antagonistiske naturer at de ikke kan være rettferdige med hverandre.

 • August Müller, Amalie Skrams første ektemann, og hans andre kone Anne Karine Hermansen (Kaja Müller), får en datter. Hun får navnet Hildur Stenersen Müller, og døpes i Nykirken i Bergen, der Amalie og August en  gang hadde sitt bryllup.

  Faddere er Augusts bror og svigerinne, Tobias og Hildur Müller, og Lizzie Prahl.

  August og familien har flyttet fra Askøy, og bor nå i Claus Frimannsgate 4 i Bergen.

  Det fremgår av kirkeboken for dåpen at August og Kaja har giftet seg borgerlig, og at Kaja er utmeldt av statskirken.