Image
Kristofer Janson
Dato
1893

Kristofer Janson kommer hjem fra Amerika og starter en unitarkirke i Kristiania som blir kalt Broderskabets Kirke. Det skal ikke komme til å bli noen suksess, men han ser likevel på sitt teologiske virke som sin viktigste innsats, og det som vil sette spor når det andre han har skrevet har forsvunnet. Han mener at bibelkritikken vil komme til å velte ortodoksien, og han kjemper for kvinnelige prester i en tid da neppe noen norske prester kan tenke seg andre enn menn i prestekjole. Janson er både forarget og fortvilet over at den praktiske forkynnelsen ikke klarer eller våger å ta inn i seg nyere teologi. Han lager en egen salmebok, der han drister seg til å ta med vers av Walt Whitman. Han fortsetter også å gi ut Saamanden, et religiøst tidsskrift på norsk.

Sted
Korrekturlest?
Nei