Image
August Strindberg
Dato
1893

August Strindberg maler bildet Svartsjukans natt i Berlin. Han gir det som gave til sin forlovede Frida Uhl. På baksiden forklarer han hva bildet viser: Havet nederst til høyre er en klippe, det øverst til venstre er en redningsbøye. Han skriver også at dette symboliserer sjalusiens natt, og kaller seg Symbolisten August Strindberg. For ham betyr dette at bildet har en dobbelt bunn; en som alle kan få øye på, og en som er for de få, innviede. Munch anser seg ikke som symbolist på denne måten. Han mål er å oppnå det universelles nerve i kunsten, det som alle kan få øye på. Hvis han bruker symboler, må de kommunisere direkte, ikke gjennom lærte konvensjoner og koder. Et symbol må for ham være et uttrykk med mange betydninger og lag, som resonnerer med den universelle delen av bevisstheten.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Prideaux, S. (2005). Edvard Munch : Behind the Scream. Cumberland, Cumberland, RI, USA: Yale University Press. s. 141

og

http://www.strindbergsmuseet.se/verken7.html