Image
Sigmund_Freud
Dato
1893

Sigmund Freud og Joseph Breuer utgir en artikkel i et legetidsskrift som tar for seg de psykiske årsakene til hysteriske symptomer. De to legene er i intenst arbeid med dette emnet, og arbeidet skal komme til uttrykk i boken Studier i hysteri, som vil utkomme om et par år, og siden bli regnet som selve grunnlaget for psykoanalysen som fagtradisjon.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Bowlby, R. (2004). Never done, never to return. Studies in hysteria. S. F. a. J. Breuer. New York Penguin Books