Image
Eiendommen Rolighed på Kongsvinger før 1871
Dato
mars 1894

Hans Lemmich Juell, som er Dagny Juels far, skriver til sin svigersønn Stach og inviterer dem til å komme til Rolighed på Kongsvinger. Det er blitt så ensomt i huset nå som alle barna er borte, skriver han. Hans kone Minda er blitt rent melankolsk.

Selv er han stadig på reise, så for ham er det ikke så ille, men han savner de fire døtrene sine dypt.

Doktor Juell har oppdratt dem svært fritt, og behandlet dem som likemenn. Han har gjort dem mulig for dem å fortsette utdannelsen sin så lenge de har ønsket, og å velge karriere innenfor kunsten. Men hans kjærlighet til døtrene er også voldsomt beskyttende, og den gjør det vanskelig for dem å forlate barndomshjemmet.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Norseng, M. K. and H. Bramness (1992). Dagny Juel : kvinnen og myten. Oslo, Gyldendal. s. 128 https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2009030200075

og

https://kvinnemuseet.no/Historien_om_Rolighed