Dato
11 oktober 1894

Laura Munch er ulykkelig, fortumlet og hallusinert på Gaustad sykehus. Hun klager over vondt i hodet, og gråter og ler om hverandre, noteres det i journalen.

Personer
Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

(1892). Laura Munchs journal. G. sykehus, Arkivet.