Dato
2 oktober 1894

Laura Munch har ligget og pratet høyt i sengen sin på Gaustad i natt, noteres det i journalen.

Personer
Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

(1892). Laura Munchs journal. G. sykehus, Arkivet