Image
Carl Gustav Jung
Dato
1895

Carl Gustav Jung er medisinerstudent i Basel i fem år, frem til 1900. Han leser og diskuterer dessuten Schopenhauer og Kant med sine studiekamerater, i tillegg til andre teologiske og filosofiske spørsmål. Han drikker seg ikke ofte full, men de gangene det skjer, er han vært høyrøstet.

Jung går rundt med en hemmelig frykt for at han kanskje er som Nietzsche. Han føler en sterk affinitet til denne filosofen: Begge er prestesønner, og som Nietzsche føler Jung at hans skjebne henger nøye sammen med farens: han er  farens oppklarte hemmelighet. Begge har hatt indre erfaringer som ingen andre kan forstå, og som Nietzsche ulykkeligvis har forsøkt å kommunisere om. Jung føler også at han bærer på mange hemmeligheter. Og han vet av erfaring hvor brydd mennesker blir dersom man begynner å snakke om det han opplever i sin indre verden. Det er underlige tildragelser som det er vanskelig å finne et rasjonelt språk for.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Bishop, P. (2014). Carl Jung. London, England, Reaktion Books