Dato
15 januar 1895

Laura Munch beskrives på denne måten i journalen på Gaustad i dag: "Hun har været hjemme på besøg en stund og været jævn og rolig samt arbeidsom og venlig, men fremdeles noget sky af væren og med selvanklager. Som familien dog ikke lægger bret på - søsteren og tanten vil gjerne have hende hjemme og kan underholde hende, og da det er opnaet hvad der kan ventes ved asylbehanlding, udskrives hun forbedret."

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

(1892). Laura Munchs journal. G. sykehus, Arkivet