Dato
november 1895

Dagny Juell skriver i et brev til sin tante Randi Blehr om alt oppstusset rundt Edvard Munchs utstilling i Kristiania, der portrettet av hennes søster Ragnhild så vidt var med før hennes far sørget for å få det fjernet. Hun syns hele spetakkelet har vært "rasende fornøielig".

Det morsomme i Norge, mener hun er at alle som en, fra Christian Krohg til Jacob Høst, har den eneste saliggjørende mening om kunst. De burde tenke på at Europa ligger så uendelig mye lenger frem. Men forresten så har de det visst bedre som de har det, skriver hun.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Norseng, M. K. and H. Bramness (1992). Dagny Juel : kvinnen og myten. Oslo, Gyldendal. s. 130 https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2009030200075