Image
Edvard Munch: Ragnhild Bäckström
Dato
10 oktober 1895

Hans Lemmich Juell, som er Dagny Juell far, skriver et opprørt og såret (men behersket og høflig) brev til Edvard Munch og ber ham om å fjerne et portrett han har malt av Dagnys søster Ragnhild, og som henger på en kontroversiell utstilling i Kristiania.

Edvard har gitt Ragnhild et provoserende uttrykk i ansiktet, og antydninger om hekseri i øynene, munnen og skuldrene på kjolen.

Doktor Juell reagerer også sterkt på Munchs serie av madonna-motiver som han har gitt tittelen "En kvinnes elskov".

Brevet lyder slik:
"Rolighed pr. Kongsvinger 10 Oktbr. 1895


    Hr. Edv. Munch!
    Christiania.


 Med stor Interess, men jeg maa tilstaa med blandede Fornemmelser, besaa jeg forleden Deres
Udstilling hos Blomqvist. Lokalet var fuldt af Mennesker, men hvilket uforstaaende Publikum! Imidlertid er jeg ikke sikker paa, om De i Grunden ikke er bedst tjent med, at dette Publikum forbliver uden Forstaaelse ligeoverfor en Del af de udstillede Billeder. Er det nemlig saa, at jeg har opfattet ret Serien-«en Kvinde, som elsker», da begriber jeg rent ud sagt ikke, hvorledes De kunde falde paa at udstille denne offentlig i Christiania. Flere af de Billeder hører jo kun hjemme i en Udstilling for Kunstnere, og det endog, om De befandt Dem under ganske andre Forhold, end de i Christiania, hvor der naturlivis raabes paa Politi, Lukning, Beslagleggelse m.m.m.
Eller skal det maaske menes noget ganske andet med disse Kvindebilleder omgivne af «Fostre»?! –"

Munch fjerner portrettet fra utstillingen med det samme.

Rett etterpå møter han Ibsen på Grand, som har lagt merke til at portrettet har forsvunnet fra utstillingen, og lurer på hvor det er blitt av. Munch forteller som sant er, at han har tatt det ned på grunn av modellens fars ønske.

Sted
Bilder
Image
Edvard Munch: Ragnhild Bäckström
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Norseng, M. K. and H. Bramness (1992). Dagny Juel : kvinnen og myten. Oslo, Gyldendal. s. 127 https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2009030200075

og

og

https://www.emunch.no/HYBRIDNo-MM_K1936.xhtml

og

http://samling.nasjonalmuseet.no/en/object/NG.M.02814