Image
Christian Krohg: August Strindberg
Dato
februar 1896

August Strindberg, som nå er 47 år gammel, begynner å skrive på Ockulta dagboken. Det er en svært personlig dagbok med nedtegnelser av fenomener som har mener har å gjøre med de styrene, skjulte kreftene i tilværelsen. Han skal komme til å føre denne dagboken helt frem til sommeren 1908.

Ockulta dagboken er helt fra begynnelsen et forsøk på å håndtere den livskrisen han sto overfor, og som siden skal komme til å bli betegnet som Inferno-krisen. Han befinner seg midt i et «kosmisk drama», viklet inn i sammenhenger det ikke er lett å få øye på utenfra. Gjennom disse skjulte sammenhengene kommer en annen virkelighet til syne for ham.

Innledningsvis i dagboken beskriver han sin helt spesielle interesse for «egendomliga sammanträffanden och oförklarliga händelser». Han noterer spor, tegn i stjernebilder, bokstavkombinasjoner og busstider. Tegn må tydes: «Hvad betyder det?» spør han seg selv, før han konsulterer Bibelen eller Emanuel Swedenborgs skrifter for å finne svar.

Men etter hvert skal den religiøse undringen hans, og drømmen om å oppnå forsoning, bli erstattet av en gjennomgripende og iskald menneskeforakt.

Han skal komme til å bli mer og mer isolert på grunn av dette.

Personer
Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Cullberg, J. (1994). Skaparkriser : Strindbergs inferno och Dagermans. Stockholm, Natur och kultur. s. 33

og

Ryland, K. B. J. o. N. E. (2016) Kvinnen som elsket Strindberg. Vinduet