Image
Inger Wenche Alver Gløersen
Dato
1897

Inger Alver er en liten jente på fem år som bor i Kirkeveien, på hjørnet av Schønningsgate. En dag i uken må hun gå på besøk til bestemor Alver på hjemmet for gamle damer borte ved St. Hanshaugen.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Gløersen, I. A. (1965). Min faster Amalie Skram. Oslo, Gyldendal. s.12-17

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2007042001035