Dato
10 juli 1897

Stanislaw Przsybyzsewski, som er svært opptatt av alle former for okkultisme, er kalt til Berlin for å overta redaktørrollen i det metafysiske tidsskiftet Metaphysische Rundshau, som har tyske okkultister som lesere. Han hater å være i Berlin, men han skriver entusiastisk i brev  til venner og kolleger at han har store planer om å få tidsskriftet på bena.

Tidsskriftet har så langt vært elendig redigert, skriver han i et brev. Drømmen er likevel å kunne starte sitt eget tidsskrift, et som det polakken Prochazka redigerer.

Han har vært i Norge i to måneder og vært lykkelig som et barn der, skriver han. I tidsskriftet skrives det om magi, satanisme, okkultisme og alt mulig, kan han begeistret fortelle, og han vil at det også skal være dedikert til svart magi og mystisisme.

I samme brev skriver han at han savner sin kone Dagny desperat, på en måte som grenser til mani. Han refererer til henne i samme termer som til Guds mor: "Ducha, Ducha, Ducha i all evighet, bare Ducha, dronning over himmel og jord".

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Hess, K. M. (2016). "Sad Satan’s Children: Stanisław Przybyszewski and Esoteric
Milieus." La Rosa di Paracelso.

http://www.larosadiparacelso.com/index.php/rosa/article/view/35/53