Dato
4 november 1897

Dagny Juel, som har vært en gjennom en vanskelig fødsel av datteren Iwa (Ivi) for en måneds tid siden, får brev fra sin mann Stach. Han er svært opptatt av at han og Dagny igjen skal bli lekekammerater. Han vil at de skal tjene en masse penger slik at de kan hengi seg til kjærlighetens gleder, bekymringsløst som barn, like stolte som et kongepar, skriver han.

Men det står dårlig til med økonomien. Stanislaw forsøker først å få lånt penger for å komme til sine kone, sine to barn og sine svigerforeldre på familien Juells eiendom Rolighed på Kongsvinger, men etter bare et par dager formaner han Dagny å komme til ham, uten barna.

Han kaller henne sin gylne dronning, og mener det må være mye bedre for henne å være her hos ham i Berlin. Folk her i byen elsker henne og tilber henne uten reservasjon understerker han. Men han syns ikke de tto renger andre enn hverandre. Mer enn noen annet i verden vil han være sammen med henne, skriver han.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Norseng, M. K. and H. Bramness (1992). Dagny Juel : kvinnen og myten. Oslo, Gyldendal. s. 140 https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2009030200075