Dato
1902

Edvard Munch er en mann på 39 år som dette året oppholder seg og maler i Lübeck og i Sveits. Han reiser fra Cosen i Thüringen, der han har vært for bronkitt, til Kornhaug ved LIllehammer. Her skal han komme til å bli som rekonvalesent mesteparten av året. Det har vært på nære nippet at han har giftet seg med Tulla Larsen dette året.

Korrekturlest?
Nei
Kilde

Gierløff, C. (1946). Litt fra Skrubben og Ekely. Edvard Munch. Mennesket og kunstneren. Oslo, Kunst og kulturs serie. Gyldendal s.74