Fra dato

Til dato

  • Edvard Munch har kvaler i forhold til Tulla Larsen. I løpet av vinteren som har gått har Tulla stadig skrevet til Munchs søster og tante for å få kontakt. Men damene på Nordstrand har beholdt brevene hos seg selv, og sender dem aldri videre til Edvard.

    Når Tulla forstår at de ikke vil hjelpe henne til ekteskap med Edvard, blir hun rasende. Men nå har stormen lagt seg. Edvard er tilbake fra Berlin, og har rolige dager i Åsgårdstrand før badetrafikken tar til for alvor.

  • Søren Krøyer kommer med familien til Skagen, dit Maries elsker Hugo Alfvén også er invitert, og kommer til etter en stund. Komponisten blir bare en kort tid i første omgang, men kommer tilbake i juni, og skal da komme til å bo i et hus som Marie har leid til ham.

  • Amalie skriver til sin venninne Ane Cathrine at hun har lagt til side arbeidet med Afkoms afkom. Den kan ikke utkomme slik den er, fordi siste fjerdedel av den handler om et emne som under skrivingen har fylt henne med forbitrelse, og fremdeles gjør det. Og hun vet at under slike vilkår kan det ikke bli godt. Derfor må den ligge til hun kan se det hele mer objektivt. Hun har i stedet tatt fatt på en annen bok, som skal komme til høsten. Det arbeidet går bra, kan hun fortelle.