Fra dato

Til dato

  • Amalie skriver til Edvard Brandes at hun gjerne vil skrive et avisinnlegg til forsvar for prylestraff for sedelighets- og voldsforbrytere. Loven om prylestraff blir nemlig diskutert i Landstinget. Etter hennes erfaring er skikkelig pryl noen ganger det eneste som hjelper. Men hun rådes på det sterkeste fra å trykke artikkelen, og legger den motstrbende vekk.

  • Harald Høffding tilbringer noen dager sammen med William James i hans hjem ved Harvard. De to får svært god kontakt, og setter hverandre høyt som tenkere. James har svak helse og er nervøs. Til stede er også Pierre Janet og den engelske psykologen Lloyd Morgan. Etter dette besøket reiser Høffding til London.

  • Amalie skriver til sin venn Irminger og forteller om sin første svigerfar, brigadelege Müller i Bergen, August Müllers far, som i en alder av 72 år, og etter å ha bodd i sitt eget hus i 38 år, skulle flytte. Han kunne ikke beholde huset, forteller hun, og tok sitt eget liv dagen før flyttingen skulle finne sted.