Dato
15 oktober 1904

Amalie skriver til sin venn Irminger og forteller om sin første svigerfar, brigadelege Müller i Bergen, August Müllers far, som i en alder av 72 år, og etter å ha bodd i sitt eget hus i 38 år, skulle flytte. Han kunne ikke beholde huset, forteller hun, og tok sitt eget liv dagen før flyttingen skulle finne sted.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Skram, A. Brev til maleren Valdemar Irminger København, Rigsarkivet.