Dato
30 august 1910

Ragna Nielsens bror Viggo Ullmann dør en tragisk død på Gaustad Asyl utenfor Kristiania: Han setter gebisset i halsen ved frokosten og blir kvalt. I kirkeboken står dødsårsaken imidleritd oppført som «paralysis generalis». Det betyr siste fase av syfilis. Han er blitt innlagt på Gaustad av sin kone etter å ha vært på Dedichens Asyl siden 1909. Ragna skriver om broren sin i studentårboken om artianerne fra 1866 at han hadde et reservert, innesluttet vesen, og at det var noe som trykket omgivelsene. Han minnet litt i dette om sin onkel Berhard Dunker, men onkelen var mer imponerende i dagliglivet enn Viggo. Viggo var taus og avmålt da de lekte sammen da de var små. Men «Danmakr smeltet ham», og etter som årene gikk, ble han mer naturlig og kjærlig mot søsknene og moren. Han beundret sin mor sterkt, og var svært opptatt av sannheten. Han var en komplisert personlighet, skriver hun.

Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Lorenz, A. (2014). Fra de frimodiges leir : Ragna Nielsen, født Ullmann : skolearkitekt og kvinnereformator. Oslo, Aschehoug. s. 440 og Jonassen, M. (2011). Livet er et pust: Ragna Nielsen : en biografi. Oslo, Aschehoug