Fra dato

Til dato

  • Ella Anker utgir boka Ukjende kræfter. Denne høsten holder hun foredrag i Studentersamfundet om materialismen og psykisk forskning. Hun er en internasjonal observatør av tidens tanker. Hun skriver om hvordan man på 1880-tallet fikk et inntog av et materialistisk livssyn. Mennesket var et produkt av arv og omgivelser. Kristendommen og Jesu opptandelse var overtro, sjelen et resultat av materielle organismer. De med bakgrunn i kristne miljøer ble varig skadd og skaket i denne vonde tiden, mener hun.

  • Harald Høffding holder denne våren forelesninger i Store festsal i Kristiania om åndelig kultur og erkjennelsesteoretiske spørsmål. 1100 tilhørere møter opp. Han tilbringer også noen dager på Voksenkollen, hvor det fortsatt ligger mye snø.

  • Kitty Kielland blir innlagt med alderdomssløvsinn på Dr. Dedichens privatasyl i Østre Aker.