Dato
1912

Ella Anker utgir boka Ukjende kræfter. Denne høsten holder hun foredrag i Studentersamfundet om materialismen og psykisk forskning. Hun er en internasjonal observatør av tidens tanker. Hun skriver om hvordan man på 1880-tallet fikk et inntog av et materialistisk livssyn. Mennesket var et produkt av arv og omgivelser. Kristendommen og Jesu opptandelse var overtro, sjelen et resultat av materielle organismer. De med bakgrunn i kristne miljøer ble varig skadd og skaket i denne vonde tiden, mener hun. Det resulterte i at unge på 1890-tallet gjorde opprør mot terpingen på samfunnsnytte, og ville heller konsentrere seg om kunst, fantasi og individets egenverdi. Men også slike ideer ble forklart etter materialistisk målestokk. All lengsel og streben endte i tilintetgjørelse. Men hun er tross alt håpefull: naturvitenskapen og naturfilosofien gjør nå nye oppdagelser, det viser seg at materien er gjennomtrengelig for livsenergier, den døde jorden selv er i forvandling.

Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Lorenz, A. (2014). Fra de frimodiges leir : Ragna Nielsen, født Ullmann : skolearkitekt og kvinnereformator. Oslo, Aschehoug. s. 319