Image
Sted
Kilde

https://bergenbibliotek.no/aktuelt/armauerhansen

 

Bakerste rekke: Hans Peter (1832-1865) skipsfører, Claudine Concordia (1838-1869), Morten Qvist (1836-1884) kjøpmann, Catharina Elisabeth (1837-1857), Andreas Michael (1834-1901) prest

Midterste rekke: Faren Claus Hansen (1800-1885) kjøpmann, Carl Fredrik (1840-1913) skipskaptein og skipsmegler, moren Elisabeth Concordia (1812-1883), Gerhard Armauer (1841-1912) lege, Agnes Margrethe (1831-1919), Ida Charlotte Amalie (Malla) (1843-1915) lærerinne

Fremste rekke: Otto Folkmar (1847-1899) styrmann og skipsmegler, Lorentz Wesenberg (1853-1913) skipskaptein og skipsreder, Albert Christian Meyer (1846-1875) arkitekt og byggmester, Claus (senere Klaus Hanssen) (1884-1915) overlege


De to yngste: Johan Daniel Irgens (1854-1895) teatersjef og Elisabeth Concordia (1857-1885) lærerinne, ble født etter at bildet ble tatt.

Dato
-