Hovedbilde
Dato
august 1882

Alexander Kielland skriver kjærlig og humoristisk om reisen hjem til Stavanger med båt. De har hatt storm, og maskinen gikk i stykker, folk ombord var redde de ville synke. Men selv sov han seg trygt gjennom det hele, kan han fortelle.

Da han så ut av kahyttsvinduet, så han en mann som sto og pillet seg i nesen med tommelfingeren. Da følte han at han var kommet hjem.

I hans gamle by Stavanger er folk både hyggelige og intelligente, mener Kielland. Og alle snakker bare godt om Beate.

Transkripsjon av brevet

Stavanger [aug.] 1882.


   Kjære Beate! det er Søndag-morgen - en af de ægte: fin Nordenvind og
Solskin. Fra Ullenhougene kan jeg hilse dig fra alle de blaa Fjelde; det er
noget andet end det forhadte Sverige, som du ser. Her er endnu deiligere
end jeg vidste, og alle Folk ere ligesaa velvillige som intelligente og interes-
sante. Om dig er der kun en Mening, hvilken er en for mig yderst trættende
Lovtale over, hvor flink du er i alle Maader! - de skulde bare vide! -
men jeg tier! - derfor maa jeg først og fremst sende dig de kjærligste
Hilsener fra alle her; de holde meget af dig allesammen; - det er ubegribe-
ligt, men det er sandt.
   Paa Reisen fik jeg endelig Storm nok. Desuden gik Maskinen paa "Stav-
anger" istykker, da det var paa det værste om Natten, Kahytterne fyldtes
med Røg og Folk styrtede paa Dækket - troende at Skibet vilde synke
strax. Kun en beholdt sin Sindsro, fordi han sov til den lyse Morgen som en
brølende Engel, - kan du gjætte, hvem det var? Da vi med "Orion" - vor
gamle Ven - kom til Egersund, var Veiret saa galt, at alle Passagererne
gik iland og tog Extratog; kun én forblev ombord, spiste frygteligt, tændte
alle mulige Lamper og vandrede stolt omkring i de tomme Kahytter, -
mon du kjender ham? Om Morgenen vaagnede jeg og saa ud af mit Vindu.
Der stod en Mand og pillede sig i Næsen med Tommelfingeren; og da følte
jeg, at jeg var hjemme.
Side 262    "Orion" gik ikke til Flekkefjord, og der var altfor morsomt ombord til,
at jeg skulde gaaet iland i Egersund, derved kom jeg altsaa ikke til Jacob;
men jeg faar fyge ned til ham en Dag.

Din hengivne
A.L.K.

Avsender
Sendt fra sted