Kjønn
Mann
Fødselsdato
25 april 1770
Dødsdato
8 desember 1850
Dødssted

Galleri

  • I København arrangeres det en gedigen avskjedsfest for de fire professorene som er kalt til Christiania for å bli de første professorene ved det nye universitetet der - Norges første. Det er filosofiprofessor Niels Treschow, greskprofessor Georg Sverdrup, zoologiprofessor Jens Rathke og medisinprofessor Michael Skjelderup. Sistnevnte skal komme til å bli Amalie Skrams svigerfar (men dø før hun gifter seg med hans sønn August Müller).

  • Christian Frederik møter de fremste menn på Østlandet hos Carsten Anker på Eidsvoll for å høre hva de mener om hans plan om å bli leder for nordmennene. Professor Georg Sverdrup står fram og sier at når den danske kongen har gitt fra seg sine rettigheter, har heller ikke prinsen noen rett. Nå ligger retten til å bestemme hos det norske folk. Etter stormannsmøtet er det klart at prins Christian Frederik må overta styret i Norge - som regent - inntil representanter for hele det norske folk kan komme sammen og vedta en ny grunnlov.