Galleri

 • Knut Hamsun, som er tre år gammel og foreløpig heter Knud Pedersen, er etter den lange reisen fra Gudbrandsdalen endelig kommet frem til Hamarøy. Nå ror de inn til Hamsund.

  Sommernatten er lys, de ser nyutsprunget bjørkeløv i liene og tente bål ved stranden.

  På denne øya skal de slå seg til.

 • Knut Hamsuns mormor Mari dør på Hamarøy. Det er mindre enn fire måneder siden hun kom flyttende hit sammen med datteren Toras familie, der Knut er nest yngste barn.

  Mari har alltid vært krøpelig og hatt svake nerver, og det har Tora også.

  Det er vanskelig for Tora å leve med så mange fremmede mennesker tett innpå seg som hun må her på gården Hamsund. Hun har vært nært knyttet til sin mor.

  Knuts far, som er utdannet skredder, er stadig på farten rundt på øya og viser frem stoffprøver, når han ikke er opptatt med å jobbe på gården han forpakter.

 • Knut Hamsuns mor Tora føder sitt sjette barn, en jente som får navnet Sophie Marie. Et nytt spedbarn å passe i tillegg til alt det andre hun har å gjøre blir for mye for henne. Hennes eldre bror Hans stiller opp og overtar barnet. Ti år senere bor Sophie Marie fremdeles hos onkelen, som hans fosterbarn. Om ikke lenge skal også Knut flytte inn hos denne onkelen. Der skal han komme til å trives svært dårlig. Siden skal han komme til å fortelle at onkel Hans var gjerrig og sint, og at han sultet og tyranniserte ham.

 • På Hamarøy, der Knut Hamsun vokser opp, kommer sommeren aldri dette året. Knut er åtte år gammel nå. Snøen laver fortsatt ned, og den smelter ikke. Jordene er hardfrosne og dekket med snø på en tid av året da man skulle ha pløyd, harvet og sådd. Dermed er det heller ikke mulig å slippe dyrene ut på vårbeite. Kyrne melker mindre og mindre, drektige dyr legger seg ned lenge før de skal nedkomme, ofte med forferdelige følger. Fôr er ikke å få tak i. Knuts far Peder må hele tiden vurdere hvilke dyr han tror vil overleve, og hvilke han må nødslakte.

 • Knut Hamsun er en gutt på åtte år som begynner på skolen på Hamarøy. De eldre brødrene hans, Ole og Hans, går på samme skole. Dette året har Knut kun fire ukers undervisning.

 • Knud Pedersen, som senere skal bli kjent som Knut Hamsun, er en gutt på ni år som flytter inn hos sin onkel Hans Olsen, som er en dypt religiøs, trangsynt og streng mann som driver poståpneri, handler med tekstiler og arbeider som skredder. Knud trives dårlig, og skal komme til å forsøke å rømme flere ganger. Han skal komme til å flytte herfra om fem år, når han er fjorten.

 • Knut Hamsun må denne sommeren og store deler av høsten bo hos onkelen sin, Hans. Her liker han seg dårlig. Onkelen trenger stadig mer hjelp; han er angrepet av skjelvesyken, og må ha hjelp til all skriving. Han øver opp den venstre hånden til å skrive like fint som den høyre, men søler stadig blekk i protokollene han må føre i rollen som poståpner.

 • Knut Hamsun, som nå er tolv år gammel, flytter inn hos onkel Hans i prestegården for å bo der fast. Familien mener at det er en bedre løsning enn at han skal gå rundt og slenge på Hamsund, der foreldrene og søsknene hans bor.

 • Knut Hamsun er en gutt på tolv og et halvt år som reiser for å bo hos sin onkel Hans, som er poståpner, handelsmann og bibliotekar på Hamarøy, og rammet av sykdom. Onkelen hans er ugift og barnløs, og planen er at Knut skal hjelpe ham med poståpningen og andre oppgaver. Knuts yngre søster Sophie bor allerede hos onkelen som hans fosterbarn; det har hun gjort i mange år.

 • Knut Hamsuns onkel Hans, som han har bodd og arbeidet hos en periode på to år, skriver et anbefalelsesbrev for sin nevø. Av det fremgår at han gir Knut det beste skussmål. Han beskrives som påpasselig og oppriktig, kvikk og rask i sine forretninger, og dessuten med meget gode evner.

 • Knut Hamsun er hjemme hos sine foreldre på Hamsund. Han er 17 år gammel, dyrker litterære interesser og melder seg inn i en privat leseforening.

 • Knut Hamsun skriver et åpenhjertig brev til sin venn Nikolai Frøsland, om dennes mor, som han er svært opptatt av. Han skriver at dersom han selv bare hadde hatt en slik mor, så skulle nok evnen, som ble delvis drept i hans egen oppdragelse, ha gjort ham til noe utmerket. Det er han sikker på.

 • Knut Hamsuns onkel, som han bodde hos i en lang periode i barndommen, og som han trivdes svært dårlig hos, dør av det som i kirkeboken oppgis som "nervegikt".

 • Knut Hamsun holder et foredrag med tittelen Ærer de Unge. Her kommer han med en nokså krass beskrivelse av barndommen som en ulykkelig tid. Det fins ingen voksen som lider så grenseløst og ubehersket som inntrykksømme barn, sier han. Det er bare deres lykke at de glemmer hurtigere, forsvinner lidelsen raskere, for så gjennom en ny jubelstund å gå over i en ny lidelse.

 • Knut Hamsuns far Peder Pedersen Hamsund dør. Knut reiser ikke hjem til sin mor. Han begynner å skrive på et foredrag der han hevder at myten om de glade barndomsdager er tvers gjennom løgnaktig. Ingen voksen lider så grenseløst og ubehersket som inntrykksømme barn gjør. Han skriver: «Det er bare deres lykke, at de glemmer hurtigere, da forsvinder lidelsen hurtigere - og gjennem en ny jubelstund å gå over i en ny lidelse. Barndommen er menneskets hårdeste tid.»