Galleri

 • En avtale mellom Sverige og Danmark-Norge som går ut på at Danmark, som har gått tapende ut av Napoleonskrigene, skal overgi Norge til kongen av Sverige.

  Til gjengjeld skal danskene få de svenske områdene i Pommern. Men avtalen trer aldri i kraft. Preussen tar Pommern, og Norge erklærer sin uavhengighet og tar prins Christian Frederik som konge.

  I ettertid kommer denne hendelsen til å bli kalt Kielfreden.

 • Det kommer ilbud til Christian Frederik om Kielfreden. De norske festningene skal straks overgis til svenskene, og Christian Frederik skal reise hjem til Danmark. Men Christian Fredrik vil ikke overgi Norge uten motstand. Han reiser rundt i landet for å lodde stemningen og for å bygge seg opp en posisjon som leder for nordmennene. Og nordmennene er rasende over behandling i Kiel - å bli gitt bort som en flokk dyr, uten en gang å bli spurt eller orientert om saken.

 • I København kommer det i år ut en bok med tittelen Über psychische Heilmittel und Magentismus. Brandis er en tysk lege som har studert medisin i Göttingen og i forskjellige tyske byer, han har blant annet i en årrekke vært professor i medisin i Kiel. Her kom han i forbindelse med den danske statsmannen Christian Bernstorff, og for åtte år siden ble han hentet hit til København for å være dronning Marie Sophies livlege. Han har etter hvert også fått en viktig rolle som underviser ved universitetet og som forfatter til en rekke medisinske skrifter.

 • Johan Ludvig Heiberg er en 33 år gammel mann fra København som tar fatt på lesningen av den tyske filosofen Hegels Encyclopædie. Til å begynne med strever han voldsomt; han syns skriftet er ugjennomtrengelig, og er nær ved å gi opp å forstå hva dette dreier seg om. Men enkelte steder i teksten syns han likevel at han skimter en slags tankens ledestjerne, og ser en form for sammenheng mellom tankene som gir gjenklang i hans egne refleksjoner. Denne sommeren gjør Heiberg en reise til Berlin.

 • Camilla Collett skriver det første av sine lovede reisebrev fra Paris. Det handler om selve reisen. Hun har både stort og smått og fortelle om selve det å være på reise som enslig, aldrende  kvinne -- og stor glede av å reflektere rundt sine erfaringer. Det tar to døgn å reise fra København til Paris, og det er nesten ingen ende på hvilke pinsler man må gjennomgå -- forteller hun, ikke uten humor og selvironi.

  Hun skriver:

  "Paris, 20. Juni 1878.