Dato
14 januar 1814

En avtale mellom Sverige og Danmark-Norge som går ut på at Danmark, som har gått tapende ut av Napoleonskrigene, skal overgi Norge til kongen av Sverige.

Til gjengjeld skal danskene få de svenske områdene i Pommern. Men avtalen trer aldri i kraft. Preussen tar Pommern, og Norge erklærer sin uavhengighet og tar prins Christian Frederik som konge.

I ettertid kommer denne hendelsen til å bli kalt Kielfreden.

Sted
Korrekturlest?
Ja