Dato
24 desember 1799

Peter Andreas Heiberg er 41 år gammel og rammes av trykkefrihetsforordningen som den danske kronprins Frederik (senere kong Frederik den 6.) har utstedt, og som medfører delvis sensur i Danmark.

Heiberg er allerede under anklager etter den gamle lovgivningen og har under rettssaken utgitt tidsskriftet Læsning for Publikum, som er beregnet på å opplyse folk om saken samtidig med at det går i strid med makthaverne. Etter den nye forordningen kan han dømmes til landsforvisning hvis han forhåner eller oppfordrer til hat mot landets regjering. Det er nettopp hva Heiberg har gjort. Han blir dømt med tilbakevirkende kraft for sine artikler Politisk Dispache og Sprog-Granskning. Få uker senere skal han komme til å forlate København og bosette seg i Paris, for aldri mer å returnere.

Sted
Korrekturlest?
Ja