Dato
april 1809

Grev Hermann Wedel Jarlsberg treffer i hemmelighet svenske utsendinger for å diskutere Norges stilling. En union med svenskene vil kunne gi en fri forfatning til Norge, åpne sjøveien til engelske havner for norske skip og igjen bringe trivsel og vekst.

Korrekturlest?
Ja
Kilde

Alnæs, K. (1998). Historien om Norge : mot moderne tider, 3. [Oslo], Gyldendal. ss. 62