Image
Herman Wedel Jarlberg malt av Christian Horneman
Dato
april 1809

Norske grev Hermann Wedel Jarlsberg treffer denne aprilmåneden i hemmelighet svenske utsendinger for å diskutere Norges stilling. En union med svenskene vil kunne gi en fri forfatning til Norge, mener han. Dermed vil sjøveien til engelske havner for norske skip åpnes, og igjen bringe trivsel og vekst til landet.

Etter at Envold de Falsen døde i høst, er Wedel Jarlsberg blitt den drivende kraften i regjeringskommisjonen,  Norges midlertidige riksstyre, som er blitt opprettet på grunn av den vanskelige forbindelsen med Danmark under napoleonskrigene. Hans mål er å gjøre regjeringskommisjonen til organ for en selvstendig norsk politikk i bevisst opposisjon til regjeringens helstatspolitikk.

Herman Wedel Jarlsberg er født i Frankrike, og nærmeste arving til Jarlsberg grevskap etter faren, som er dansk-norsk diplomat. Det meste av oppveksten har han tilbrakt utenlands. Han har fått sin utdannelse som jurist ved  Københavns universitet i 1801, og i for tre år siden kom han til Norge etter at han ble utnevnt til amtmann (fylkesmann) i Buskerud.

Han er utnevnt som formann i Provideringskommisjonen, og her har han vist fremragende administrative evner. Det er blant annet han som har organisert kornforsyningen til Norge under napoleonskrigene, når Norge har vært i krig med Storbritannia etter det såkalte flåteranet for to år siden.

Dette året er han også en drivende kraft i stiftelsen av Selskabet for Norges Vel. Han går også aktivt inn for opprettelsen av et eget norsk universitet. I årene 1811–1821 kommer han dessuten til å være v amtmann i Jarlsbergs og Larviks amt. 

Om fem år, i 1814, kommer Wedel Jarlsberg til å bli en samlende skikkelse i kampen mot  danske Christian Frederiks politikk, som han ser på med mistro. Wedel kommer til å møte som representant for sitt grevskap Jarlsberg på Riksforsamlingen på Eidsvoll, der han kommer til å sitte som medlem av konstitusjonskomiteen.

Han kommer til å bli den fremste talsmannen for Unionspartiet (de som ønsker union med Sverige, i motsetning til Selvstendighetspartiet).

Etter at Norge går i union med Sverige i 1814, blir Wedel statsråd. Som sjef for Finansdepartementet frem til 1822 kommer han til å gjøre en betydelig innsats som leder av statens finanser i de vanskelige etterkrigsårene.

Korrekturlest?
Ja
Kilde

Alnæs, K. (1998). Historien om Norge : mot moderne tider, 3. [Oslo], Gyldendal. ss. 62